<a href="http://www.hitsteps.com/"><img src="//log.hitsteps.com/track.php?mode=img&amp;code=8f721af964334fa3416f2451caa98804" alt="web stats" width="1" height="1">website tracking software

首页 -  了解我们 -  媒体报道 -  " नेपालमा पैसा हस्तांतरणको लागि तपाईंको द्वारा आवश्यक उत्तरहरू प्राप्त गर्नुहोस्

" नेपालमा पैसा हस्तांतरणको लागि तपाईंको द्वारा आवश्यक उत्तरहरू प्राप्त गर्नुहोस्

1. नेपालमा पैसा पठाउँदै किति समय लाग्छ?

नेपालमा पैसा पठाउउँ आसान र केही मिनेटहरूमा सकिन्छ । पूर्ण प्रक्रिया, मुद्रा व्यवहार सेवा चयन गरेर धेरै लाग्छ, सामान्यतया 2-4 वार्षिक दिनहरू लाग्छ । यहाँ एक चरण विवरणको अधिकारमा सुरक्षित र छिटो रूपमा नेपालमा पैसा पठाउने सुझाव छ :

चरण १: अच्छी मुद्रा व्यवहार दर र कम शुल्कहरू भएको विश्वसनीय मुद्रा पठाउने सेवा चयन गर्नुहोस् ।

चरण २: आवश्यक जानकारी आधारितमा खाता दर्ता गर्नुहोस् ।

चरण ३: प्राप्तकर्ताको विवरण लेख्नुहोस्, जस्तो नाम, ठेगाना र बैंक खाता नम्बर ।

चरण ४: भुक्तानी पद्धतिको चयन गर्नुहोस्, जस्तो डेबिट वा क्रेडिट कार्ड वा बैंक हस्तांतरण प्रयोग गर्नुहोस् ।

चरण ५: पठाउन चाहानुभएको रकम राख्नुहोस् र शुल्क भर्नुहोस् ।

चरण ६: हस्तांतरण निश्चित गर्नुहोस् र सक्नुहुन्छ! पैसा आफ्नो प्राप्तकर्तासँग दोर्दा 2-4 वार्षिक दिनहरूमा पठाइनेछ ।

ऑनलाईन मुद्रा पठाउने सेवाको साथमा, नेपालमा पैसा पठाउन केही क्लिकहरूको साथमा बारेमा होईन । विश्वसनीय र सुरक्षित प्रदाताको साथ पैसा हस्तांतरण गर्नु आवश्यक छ यसले आफ्नो प्रक्रियालाई छिटो र नामकरणहरू नभएको बनाउनेछ ।

२. कुनै संगठनहरू नेपालमा पैसा पठाउँदै छन्?

अनलाइन पैसा पठाउने सेवाहरूको सहायताका साथै नेपालमा पैसा पठाउँदै त्यस बहुत आसान भएको छ । विश्वभरिको कुनै एक भागमा स्वतन्त्रताको निम्तीमा आफुलाई नेपालमा त्यतै भन्दा तीव्र र सुरक्षित !पैसा पठाउन सक्छ । यस्ता नेपालमा पैसा पठाउनेको लागी विनम्र संगठनहरू पाइन्छन् ।

विश्वरेमिट यस अनलाइन पैसा पठाउनेको लागि अन्तर्राष्ट्रीय रिमिटेन्सको जनावर एक छ । त्यो त्यसको लागि प्रत्यक्ष रुपमा पैसा पठाउन, लुको शुल्क र कम शुल्कहरुको सेवाहरू प्रदान गर्दछन् । विर्ल्डरेमिट मोबाइल अ्यापलाईद्वारा बिना दुवैल विश्व भरिको कुनै एक ठाउँबाट पैसा पठाउन त्यसको धेरै आसानबाट एक विकल्प आएको छ ।

वेस्टर्न युनियन तथा अर्को अधिक प्रसिद्ध पैसा पठाउने सेवालाई प्रदान गर्ने एउटा प्रसिद्ध छ । यो युनियनको 350 हजार अनुसार तिनीहरूको अन्तराष्ट्रीय नेटवर्कमा त्यतै भन्दा तीव्र र सुरक्षित पैसा पठाउन सक्छ । त्यो त्यसको लागि कम्तिमा विनम्र विनिम्यानहरु, लुकाउनु मिलेन्छ र त्यसको लागि ठुलो शुल्क प्रदान गर्दछन् ।

मनीग्राम अत्यन्त प्रसिद्ध र विश्वासको पैसा पठाउने सेवाको एक छ जुन त्यहाँ 200 देशका अन्तराष्ट्रीय दर्शनमा 350 हजार अगेंट स्थितिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यो त्यसको लागि प्रत्यक्ष पैसा पठाउन, लुको शुल्क र नलुकाउनु मिलेन्छ र त्यसको लागी ठुलो शुल्क प्रदान गर्दछन् । मनीग्रामले तापको विशेषताहरुको साथै अत्यन्त बढी ग्राहक सुबिधाहरू प्रदान गर्दछ।

यो

३. कुनै बैंकहरू नेपालमा धन हस्तान्तर प्रदान गर्छन् ?

नेपालमा धन हस्तान्तर गर्न अब कठिन छैन। तकनीकमा उन्नतिको लागि, बैंकहरू अब नेपालमा धन हस्तान्तर सेवाहरु प्रदान गर्दछन् । एउटा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रिमिटेन्स सुविधा भएका बैंकहरूको सूची यहाँ छ :

१. एच.डी.एफ.सी बैंक : एच.डी.एफ.सी बैंक नेपालमा धन हस्तान्तर गर्न सबैभन्दा बिश्वसित र सुविधाजनक तरिका प्रदान गर्दछ। बैंकको ऑनलाइन र ऑफलाइन विकल्पहरूले तपाईंलाई अन्तर्राष्ट्रिय रिमिटेन्स गर्न सहयोग गर्न मद्दत गर्दछन् ।

२. आई.सी.आई.सी. बैंक : आई.सी.आई.सी. बैंक नेपालमा धनको तुरन्त र सुरक्षित डेलिभरी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सगर्ने दरको लागि तपाईंलाई सुविधा प्रदान गर्दछ। तपाईं बस बैंकको ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रयोग गरेर नेपालमा कुनै जनिय बैंकमा धन हटाउन सक्छन् ।

३. बार्केल्स : बार्केल्स बैंक नेपालमा धन हस्तान्तर गर्ने विविध अन्तर्राष्ट्रिय धन हस्तान्तर सेवाहरु प्रदान गर्दछ। बैंकको ऑनलाइन रिमिटेन्स प्लेटफार्म तेस्रो र सुरक्षित छ, र संघर्ष दरको लागि प्रयोग गर्दछ।

४. एक्सिस बैंक : एक्सिस बैंक नेपालमा धन हस्तान्तर गर्न ऑनलाइन र ऑफलाइन विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। बैंक संघर्ष दरहरू छाड्छ र समयानुसार नेपालमा धनहस्तान्तर गराउने मद्दत गर्दछ ।

५. सितिबैंक : सितिबैंक नेपालमा धन हस्तान्तर गर्नको लागि सुरक्षित र बिश्वसित सेवा प्रदान गर्दछ। बैंक संघर्षको दर रख्दै जारी राख्दै छ र तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो दर

4. नेपालमा पैसा टर्नस्फ्र गर्नका लागि विशेष नियमहरू छन् ?

बाह्यमा पैसा टर्नस्फ्र गर्नु समस्याको साथमा हुन्छ र नेपालमा पैसा टर्नस्फ्र गर्नु भएकोमा अझै रहेका विशेष नियमहरू अनुसार स्थानीय कानुन अनुसार कायम राख्नु र टर्नस्फ्र गर्ने अनुपयोगी राशि नेपालमा सीमावर्ती हुन्छ ।

प्राथमिक रुपमा, तपाईंले नेपालको विदेशी विनिमय प्रबन्धन ऐन (FEMA) अनुसार कायम राख्नुपर्दछ र तपाईंले नेपालमा टर्नस्फ्र गर्नेमा आवश्यक विवरण प्रदान गर्नुपर्दछ जसले प्राप्तकर्ताको नाम, ठेगाना र बैंक खाता नम्बर सहित । यदि १५,००० नेपाली रुपैयाँको भन्दा धेरै टर्नस्फ्र गर्नुभयो भने त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) द्वारा अनुमति आवश्यक छ ।

यदि तपाईं नेपालमा पैसा टर्नस्फ्र गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाई अनुरोध गर्नु अनुरक्षित र सुरक्षित तरिकाले आफ्नो टर्नस्फ्र पूरा गर्न सहायता गर्न । तपाईंले अझै तपाईंको परिस्थिति र तपाईंको देशबाट पैसा पठाउने देश अनुसार विशेष टर्नस्फ्र पद्धति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुरोध सेवा प्रयोग गर्नुभएकोछ तपाईंसँग प्रक्रिया आसान हुन्छ भन्ने सुझाव दिन सक्छ र यदि कुनै पनि सवालहरू आएको भए त्यसैले अनुभवी रीमिट्रेन्स प्रोफेशनलले तपाईंलाई सहायता गर्न सक्छन ।

५. म नेपालमा कति भेट पठाउनेछौ के बाहिरि कुनै सीमाहरू छन्।

बाहिरिबाट नेपालमा पैसा पठाउने कार्य तपाईंसँग ठीक अनुभव र साधन छैने तरिकाले विविध कारणहरूद्वारा रुपयाँको व्यापार दर, प्रेषकको देश, मुद्रा आदि आधारित भए। यसपर्ने नेपालको सर्जन प्राधिकरण र प्राप्तकर्ता बैंकहरुको सीमाहरू जोडिएको छ।

नेपाल केन्द्रीय बैंक द्वारा आन्तरिक स्थानांतरणको लागी ८७५,००० रुपैयाँको (लगभग २१७,००० अमेरिकी डलर) अधिकतम सीमा लगाएको छ। अतः सिर्जना प्राधिकरणले क्रेडिट / डेबिट कार्ड र अनलाइन बैंकिङ चालनको दिनभरी र हप्ताभरी चालनहरूको लागी सीमाहरू लगाएको छ।

अन्यथा, तपाईंले पैसा पठाउनुभएको नेपालमाको वित्तीय संस्थाले सिर्जनाहरूको आफ्नो स्थानांतरण सीमाहरू लगाउन सक्छ। विभिन्न बैंकहरुले आफ्नो नियमहरू रख्दै छन् र तपाईंले उनीहरूसँग परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यदि प्रकारहरू द्वारा दर्ज गरिएको सीमा अधिक भएमा, तपाईंले स्रोत कि फण्ड, स्थानांतरणको उद्देश्य आदिको अतिरिक्त कागजात प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा पैसा पठाउने कस्तो गर्ने होइन? गरिएकोछैन! धेरै प्रतिष्ठित स्थानांतरण कम्पनीहरू सुरक्षित, सुरक्षित र साधारण स्थानांतरणहरू प्रदान गर्दछन्। तपाईंको प्राप्तकर्ताले त्यही धेरै जल्दै अर्कोले पैसा प्राप्त गर्न सक्छ, सिमान्य शुल्क र खास विनिमय दरको साथै। त्यसैले, सबैभन्दा अच्छा ठीक पनि पाउनुहोस् तपाईंको स्थानांतरण विकल्पहरू अन्वेषण गर्नुहोस्।

 

 

About Panda Remit

Panda Remit is committed to providing global users with more convenient, safe, reliable, and affordable online cross-border remittance services。
International remittance services from more than 30 countries/regions around the world are now available: including Japan, Hong Kong, Europe, the United States, Australia, and other markets, and are recognized and trusted by millions of users around the world.
Visit Panda Remit Official Website or Download PandaRemit App, to learn more about remittance info.

声明
更多