<a href="http://www.hitsteps.com/"><img src="//log.hitsteps.com/track.php?mode=img&amp;code=8f721af964334fa3416f2451caa98804" alt="web stats" width="1" height="1">website tracking software

首页 -  了解我们 -  媒体报道 -  Questions के तपाईं नेपालमा सुरक्षित रूपमा पैसा पठाउन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं कुन देखिन्छन् तरिकाहरूको नेपालमा पैसा पठाउन सुरक्षित रोग्नु? Answers पैसा पठाउन सुरक्षित रूपमा नेपालमा, तपाईं अझै तिन तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: आईएन ट्रान्सफर, बैंक ट्रान्सफर र व्यापारी व्यापारी सेवाहरू। आईएन ट्रान्सफर तपाईंले अधिकतम रूपरेखामा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, तर बैंक ट्रान्सफर र व्यापारी व्यापारी सेवाहरुले तपाईंलाई नेपालमा भुक्तानी गर्न औषधि प्रदान गर्छ।

Questions के तपाईं नेपालमा सुरक्षित रूपमा पैसा पठाउन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं कुन देखिन्छन् तरिकाहरूको नेपालमा पैसा पठाउन सुरक्षित रोग्नु? Answers पैसा पठाउन सुरक्षित रूपमा नेपालमा, तपाईं अझै तिन तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: आईएन ट्रान्सफर, बैंक ट्रान्सफर र व्यापारी व्यापारी सेवाहरू। आईएन ट्रान्सफर तपाईंले अधिकतम रूपरेखामा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, तर बैंक ट्रान्सफर र व्यापारी व्यापारी सेवाहरुले तपाईंलाई नेपालमा भुक्तानी गर्न औषधि प्रदान गर्छ।

१. के मेरो नेपाललाई तिरन्जन गर्दा धेरै सुरक्षित भए नै मुझै कसरी पर्छ ?

नेपाललाई तिरन्जन गर्न अस्तित्वका आधारमा यो दिने कार्य सहन गर्न डराउने काम हो। तकनीकको त्याग र प्रगतिको अवसरले तिरन्जन गर्न सुरक्षित हुन सक्छ। यसलाई सुरक्षित राख्न आफ्नो पैसा सही पर्ने कुराकानी, तलको कुनै सुझाव तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ।

प्रथमले, ऐक्सुम शैलीको एक विश्वसनीय तिरन्जन सेवा प्रदाता प्रयोग गर्नुहोस्। ऐक्सुमले नेपालमा साधारण, छोटो र सुरक्षित तिरन्जन प्रदान गर्दै तलको त्यौटले त्यसको आफ्नो पैसा पक्का पर्खन सक्नुहुन्छ।

दोस्रो, आफ्नो व्यक्तिगत र आर्थिक जानकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस्। यो वेबसाइटको सुरक्षा जानेर URL मा देखाउनुहोस्, 'https'को साथै डाटा एन्क्रिप्सन सुनिश्चित गर्नुहोस्। तर सबै तिरन्जन सुरक्षित र निजी नेटवर्कमा गरिएको गर्नुहोस्।

अझै, त्यसठी तिरन्जन गर्ने कामको सुरक्षालाई विचार गर्दा अतिरिक्त, तपाईंको बैंक वा तिरन्जन प्रदातालाई सीधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो प्रतिरोध निश्चित गर्दा, तपाईंको पैसा नेपालमा सुरक्षित तर्फ आऊँ सक्ने छ।

२. मैले नेपालमा पैसा भेट्दै कि कुनै दस्तावेज आवश्यक छ?

अन्तराष्ट्रीय पैसा भेट्ट नेपालमा दुरुपयोग हुन सक्छ। सत्यापन गर्नुपर्ने दस्तावेज ज्ञान केही महत्वपूर्ण छ। त्यसरि तपाईंले नेपालमा पैसा भेट्दै किन्तु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त गर्नुपर्ने छन्:

१. रीमिटरको गवर्नमेन्ट द्वारा जारी फोटो आईडी, जुन पासपोर्ट, ड्राइभरको लाइसेन्स वा राष्ट्रिय आईडी कार्ड।

२. लिएरको नाम र ठेगाना।

३. बेंक खाताको विवरण, लेखि लिएरको बेंकको नाम, शाखाको नाम, बेंकको ठेगाना, SWIFT/BIC कोड, IBAN र खाता नम्बरमा।

४. तपाईंको पैसा भेट्ट सर्भिस प्रदायकको आवश्यकतामा अन्य विशेष सूचना।

यसको लागि आवश्यक सबै दस्तावेज पूरा ढाँचा प्रदान गर्नुपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। दोषिएको कागजातबाट, तपाईंको नेपालमा पैसा भेट्ट देरी भएको सक्ने संभावना हुन्छ। XYZको तरिकाले रीमित्रेस् सेवाको प्रयोग गरेर नेपालमा पैसा पठाउन सजिलो र सुरक्षित रुपमा एकदम सहज हुन्छ। पैसा भेट्ट गर्न अघि सबै दस्तावेज सत्यापित गर्नुपरि प्रक्रिया राखिन्छ।

३. नेपालमा धन स्थानांतरण कर्ताप्रति कर लाग्नुहुन्छ?

नेपालमा धन स्थानांतरण कर्ताप्रति कर अनुसार व्यक्तिगत अवस्थामा लाग्नुपर्छ । सामान्य उल्लेखनात, नेपालमा धन भेट्टाउनुपर्दछ त्यसको लागि किसी तरिकाको गतिविधिको आधारमा प्रयोगशील कर किसी गिनती मुल्य चलाउनुपर्दछ । यसको साथै प्राप्तकर्ताले भविष्यमा भी कर चलाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

धन स्थानांतरणको लागि कर देशभरी-भरी मिलेर र कुनै पनि क्षेत्रमा फरक हुन सक्छ । भेट्टाउनुको लागि नामुना गरिएको धन र भेट्टाउने तरिका देखाउनु जरुरी हुन्छ तर कर कुनै पनि भन्दा ठुलो गर्न सकिन्छ ।

भेट्टाउने व्यवसाय लागि नेपालमा धन स्थानांतरनको कर र नियमितताको प्रति बुझन आवश्यक छ । यो सूचना उनीहरुको ग्राहकहरुलाई बिल्कुल सही र समयमा उपलब्ध पनि गराउने सहायताले जडान गर्ने हो । यस्तो ग्राहकहरुले अनावश्यक खर्च हुने नसक्नुपर्दछ ।

ज्यानी नियमितता र कर बिरुवाको मात्रा कुनै पनि ठेगानामा व्यक्त हुनुपर्छ भेट्टाउने व्यवसाय डाकुन लाग्न सक्छ र सेन्डर र रिसीभरको लागि लाभ उठाउन सक्छ । यसको साथै, अनुपयुक्त कर गर्नेको कारणले भेट्टाउने व्यवसायलाई किसी कानुनी मुआवजाबाट नुकसान पनि प्रतिरोध गर्न दिन्छ ।

4. के म नेपालबाट बाहिरबाट धन पठाउने छ ?

बाहिरदेखि नेपालमा धन पठाउन अब आफ्नो घरबाट आरामगर्ने साथ हामीले रिमिट्यान्स व्यवसायबाट धेरै सजिलो हुन्। हामी तपाईंको निश्चित गरिएको नेपाली बैंक खातामा धन दिन्छौँ सजि, कम समयभरी र सुरक्षित रुपमा।

हामीले आफ्नो सेवाहरू 24/7 उपलभ्त गर्दै छन् । तपाईंले अरुलाई हामीले आफ्नो वेबसाइटमा पार्नुहोस् बाहिरदेखि नेपालमा धन पठाउन पर्ने रेट तथा शुल्कहरूको बारेमा। हामीले आफ्नो मुनाफा व्यापारबाट तपाईंको निम्ति सबैभन्दा सुचिकित मुनाफा प्रदान गर्दैछौं। छाड हामीले अभ्यासक्रम पठाउनको लागि अगिच्यान डिलिभरी प्रदान गर्दैछौं जसले आफ्नो धन आफ्नो उद्देश्यमा चलाउनुभयो र त्यसलाई सजिलो रुपमा राख्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंले सानो कुरा हामीले आफ्नो सेवाको बारेमा आफ्नो उत्तरदायक ग्राहक सेवा टीममा सवालहरूको जवाफ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ, तपाईं आफ्नो परिवारमा अथवा विवाहगत मित्रहरुमा धन पठाउनु भएको हो अथवा मात्र निवेश गर्नु भएको हो, तपाईंलाई हामीले आफ्नो सुरक्षित र सुविधाजनक सेवाहरूमा निश्चित रुपमा भर्नुहोस् ।

अघि राम्रीको लागि हामीले सस्ता अन्तर्राष्ट्रिय धन हस्तांतरण सेवाहरू फारम निकाल्नुहोस्! हाम्रो साथमा, तपाईंले आफ्नो सञ्चेदारहरुको आखिरी गन्तव्यमा हल्का र सजिलो रुपमा पहुँच आउन्छ भनेर निश्चित रुपमा थाल्नुहोस्।

5. मेरो नेपालमा ट्रान्सफर गर्ने अवस्था कसरी जान्नुहोस?

बाह्यमा रहेको आफ्नो प्रेमी लाई नेपालमा ट्रान्सफर गर्न चाहनु हुन्छ? तपाईंको रिमिट्यान्सको अवस्था जाँच गर्न आसान छ। तपाईंको रिमिट्यान्सको अवस्था जाँच गर्नको लागी, कुनै पनि आधारमा दुर्बल और त्वरित online tools र resources उपलब्ध छ।

Remit Nepal मा, हामीले आफ्नो ग्राहकहरुलाई नेपालमा money transfer गर्ने आसान र सुरक्षित पद्धति प्रदान गर्ने आशामा बताएको छ। हामीले आफ्नो tracking system प्रदान गर्दैं, यसलाई आफ्नो transacationको समयमा प्रदान गरेको tracking number वा receipt inion दिइन्आउटा आफ्नो रिमिट्यान्सको स्थिति आसानीसँ जान्न सक्नेछ।

हामीले यसको साथै text messages वा emailsको आधारमा रेडालेट गर्दैं र तपाईंको रिमिट्यान्सको अवस्था सम्पूर्णता लागि आफ्नो update राख्नुहोस। यो तपाईंलाई तपाईंको सबै रिमाइट्स को बारेमा अद्यतिज्य राख्न खुवाही दिन्छ।

हामीले आफ्नो customer service team त्यौटामा राम्रो गर्दैं, तपाईंलाई तपाईंको रिमाइट्स तथापिक्स को बारेमा सम्पर्कमा कुनै पनि प्रश्न हुनुहुनको साथै पर्छ। हामी दुर्भावनाशी तपाईंको धनको सुरक्षा र सुरक्षा हाम्रो प्रमुख उद्देश्य छ, र हामी तपाईंको गर्ने आफ्नो विश्वासमा सतत आगामी राख्नुहोस।

Remit Nepal मा, हामी ग्राहकहरुलाई रिमाइट्स गर्दा आनन्दित अनुभव राख्ने आशामा यसलाई कार्यान्वित गरिरहेको छ। आफ्नो आसान र सुरक्षित tracking system अवस्थामा, तपाईं तपाइँको नेपालमा रिमाइट्सको अवस्था किन समयमा भन्न सक्नुहुनेछ!

 

 

About Panda Remit

Panda Remit is committed to providing global users with more convenient, safe, reliable, and affordable online cross-border remittance services。
International remittance services from more than 30 countries/regions around the world are now available: including Japan, Hong Kong, Europe, the United States, Australia, and other markets, and are recognized and trusted by millions of users around the world.
Visit Panda Remit Official Website or Download PandaRemit App, to learn more about remittance info.

声明
更多