<a href="http://www.hitsteps.com/"><img src="//log.hitsteps.com/track.php?mode=img&amp;code=8f721af964334fa3416f2451caa98804" alt="web stats" width="1" height="1">website tracking software

首页 -  了解我们 -  媒体报道 -  नेपालको लागि पैसा हस्तांतरण: विनिमय दर, खाताहरु, ग्राहक सेवा र थप

नेपालको लागि पैसा हस्तांतरण: विनिमय दर, खाताहरु, ग्राहक सेवा र थप

?

१. नेपालमा मनी ट्रान्सफरको दर के हो?

नेपालमा पैसा भेटाउन एउटा जटिल प्रक्रिया हुन सक्छ, एक्सचेञ्ज रेट, सुरक्षा विषयक कारणहरू र ट्रान्सफर शुल्कको रुपमा विभिन्न कारणहरू भोग्दिन्छ। ठीक एक्सचेञ्ज रेट नेपालमा मनी ट्रान्सफर गर्न तपाईंसँगै प्रक्रियालाई सजिलो र तपाईंले तपाईंको पैसाको मात्रामा सबैभन्दा राम्रो मुल्यमा भेट पाउने मद्दत गर्ने हुन्छ।

RemitX मा तपाईंले विदेशमा पैसा भेटाउन सम्झने मा उच्चतम एक्सचेञ्ज रेट प्राप्त गर्न कित्ता ठीक हुन्छ त्यसैले हामी सबैको स्वागत गर्दै अब हामी सबैलाई सम्ममै बाजारमा उपलब्ध उच्चतम एक्सचेञ्ज रेटमा प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दैछौ। RemitXको कुर्सियर कनवर्टर उपयुक्ततालाई प्रयोग गरी विविध एक्सचेञ्ज रेटहरूको तुलनामा तपाईंले सबैभन्दा उच्चतम मुल्यमा तपाईंको मनी ट्रान्सफर गर्ने अवस्था भएको हो। हाम्रो सुरक्षित प्रणालीले ताजा समयमा रहेको एक्सचेञ्ज रेट प्रदर्शन गर्न विविध डेटा स्रोतहरूको प्रयोग गर्छ र तपाईंले सत्यताको रुपमा सबैभन्दा सटीक दर प्राप्त गर्न निश्चीत हुन सक्नुहुन्छ।

किनभने तपाईं नेपालमा व्यक्तिगत या बिक्री कार्यक्रमको लागी पैसा भेटाउन चाहनुहुन्छ भने, RemitX ले तपाईंको मनी ट्रान्सफर गर्न सबैभन्दा उच्चतम एक्सचेञ्ज रेट प्रदान गर्न आफ्नो सिफारिस गर्नुहोस्।

in place

2. के मेने नेपालमा धन स्थानांतरण गर्न विशेष खाता चाहिन्छ?

नेपालमा धन स्थानांतरण आसान छ—तपाईहरुले विशेष खाता खोल्न आवश्यक छैन। बैंक र रिमिटेन्स सेवाहरुले तपाईंलाई सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय स्थानांतरण द्रुत र आसानीसँग गर्ने पर्ने बहुत सम्बन्धित विकल्पहरु प्रदान गर्दैछन्।

उचित भुक्तानी विकल्प चयन गर्न अघि, तपाईंले लागि लागि खर्च, गति र सुविधाहरूको प्रतिक्रिया ध्यान दिनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय स्थानांतरणहरुलाई नेपालको लागि सीमा मिनेटहरु वा दिनहरुमा गर्न सकिन्छ, भुक्तानी प्रदाताको रूपमा र तपाईंको मुद्दा देशमा झुल्ने बारेमा।

नेपालमा धन स्थानांतरण गर्न, दुवै देशहरुमा बैंक खाता राखिएको हुनुपर्छ र, उनीहरुको बैंकहरुबाट अनुमति पाउनुपर्छ । यसको अर्थमा तपाईंले वेस्टर्न युनियन, Xoom, र MoneyGram जस्ता तेसरी पार्टीको धन स्थानांतरण सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं नेपालमा प्राप्तकर्ताको बैंक खातामा धन स्थानांतरण गर्न सक्छन्।

नेपालमा धन स्थानांतरण गर्दा, तपाईंले हेर्नु पर्छ कि तपाईंको धन स्थानांतरण गर्ने व्यक्तिको नाम, बैंक खाता नम्बर र SWIFT/BIC कोडको विवरण सहि छ। यी चालुका कार्यहरू अनुसार तपाईंको धन सिर्जना गरेको प्राप्तकर्ताको खातामा सुरक्षित र सम्पूर्णतासँग जमा गर्न सक्नेछ।

3. नेपालमा मनी ट्रान्सफर हुँदा कुनै ग्राहक सेवा उपलब्ध छ?

नेपालमा मनी ट्रान्सफर एक्सपेट्राइट्स र व्यापारहरूको लागि तेज्दा आफ्नो मनी विदेशमा पठाउनु पर्छ रस्ता हो। त्यहाँकाले, नेपालमा मनी ट्रान्सफरको कानूनहरुका बारेमा सम्झौता गर्न र अगाडि कार्य गर्न सकिने कुनै ग्राहक सेवा रहेको भए जाने आवश्यक छ।

नेपालमा मनी पठाउनुसारै, ग्राहकहरु पहिलो बारेमा त्यही कम्पनी खोज गर्नुपर्छ। अधिकांश गुणस्तरीय कम्पनीहरु ग्राहक सेवा उपलब्ध छन्, त्यसको खुलासा ग्राहक सेवा प्रदान गर्नको लागि रिमिट्यान्स प्रदाता चुन्दानुसार पुरा नियम र शर्त विवेचना गर्नुपर्छ। अतिरिक्तले, शुल्क र विनिमय दर जाँच गर्नुपर्छ भने ट्रान्सफर प्रक्रियामा मिल्न किन खर्च हुने छ।

एउटा मनी ट्रान्सफरमा अनुभव हुने केही गलती भएमा, ग्राहकहरु सुरुवात सम्झौता गर्न ग्राहक सेवालाई सुरुवात गर्नुहुन्छ। सबै गुणस्तरीय मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरुको ग्राहक सेवा उपलब्ध छ र ग्राहकहरुको प्रश्नहरुसँग सहायता गर्न सकिनेछ। ग्राहकहरुले पर्याप्त रेकर्ड र व्यवहार नंबरहरुखुल्लाहरु राख्नको लागि व्यवस्थित रहनुपर्छ।

जो नेपालमा मनी पठाउने बारेमा सोच्दा छन्, त्यहाँको लागि ग्राहक सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्ने छ। ट्रान्सफर गर्न आग्रह गर्दा कम्पनीको रोकथाम गर्न आवश्यक छ। यदि कुनै गलती भएमा, ग्राहकहरु त्यो समस्या सुलझाउन गर्न त्यो सम्भव विपरीतमा ग्राहक सेवालाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्न पर्छ।

intact

4. नेपालमा धन स्थानान्तरणको लागि आयु सीमा छ कि?

हाल भन्दा कम हुने अनलाइन रेमिट्यान्स सेवाका लागि नेपालमा धन पठाउने काम कडा साधारण भएको छ । तर, नेपालमा धन पठाउनेको लागि आयु चाहिंदा के हो ?

सामान्यतया, धेरैमा अनलाइन रेमिट्यान्स सेवाहरुले उमेर 18 वर्षया अगाडि हुनु पर्दछ भन्ने गर्नुहोस् । यो आयु सीमा राखिएको छ र धनहरु अधिकार्य कार्यहरु गर्न सक्ने कुनै मुलाकातिको तर्फ पठाउन नदेखिन्छ । त्यसर्थ, धन पठाउनेपछि प्राप्तकर्ता आइरामी आयुको हुनु आवश्यक छ ।

तर, यदि तपाईंले नेपालमा मुलाकाती आयुसम्मको तर्फ धन पठाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरु छन् । यस्तो चाल तपाईंले धनहरु जवाफी गर्ने मानिसलाई तपाईंको सोध्नेलाई पठाउन सक्नुहुन्छ । अर्को कारणले, धेरै रेमिट्यान्स सेवाहरुले मुलाकातीहरुको लागि विशेष खाता अनुरोध गर्नुहोस् ।

त्यसपछि, यदि तपाईं नेपालमा धन स्थानान्तरण गर्न ढुङ्गाउँछ भने, कृपया प्राप्तकर्ताको आयु सीमाको अवस्था जाँचगर्नुहोस् । त्यो तरिकाले तपाईंले भन्नाले धनहरु सुरक्षित र सुरक्षित पद्धतिमा उनीहरुको लक्षित गन्तव्यमा पठाउन सक्नुहुन्छ ।

५. नेपालमा आन्तरिक मनी ट्रान्सफरको लागि थप शुल्कहरू छन् भन्ने?

जब तपाईं नेपालको माध्यमसहित मनी पठाउनु पर्छ भने, तपाईंले अधिक शुल्कहरू सम्बन्धित छन् भन्ने सवैकल्पिक सूच गर्न सक्नु भएको हो। उत्तर यो भन्ने हो कि यो खबरमा आफ्नो कहाँबाट मनी पठाउनुभए, तिनीहरूले पठाउनुभए र तपाईं को विकल्प चयन गर्दा आधारित हुन्छ।

नेपालमा आन्तरिक मनी ट्रान्सफरमा सम्बन्धित शुल्कहरू सेवा प्रदाताको अनुसार विविध हुन सक्छ। धेरैमा एक फ्ल्याट शुल्क वा पुरानो राशिको भागमा समेत ट्रान्सफर गर्न सम्बन्धित हुन्छ। यस्तो दोश्रो, केही बैंकहरू वा एक्सचेञ्ज अफिसहरू लगानी भुक्तानी अन्तरिम शुल्कहरू ल्याउन सक्छन्।

त्यसैले अब सुरक्षित र मिलनीय ढंगमा नेपालमा मनी पठाउनको लागि सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छ। उदाहरणका लागि, केही कम्पनीहरूले कम शुल्कहरू र मुद्रा रेटहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, जस्तै आन्तरिक मनी ट्रान्सफरमा थप शुल्कहरू छैनन्।

खुशीको कथन, नेपालमा मनी ट्रान्सफर गर्न कम्पनीहरूको किसिमहरू अनेक रहेका छन्। हरेक ट्रान्सफरमा सम्बन्धित शुल्कहरूको प्रकार र पैघ अनुसार हुन्छ। आफ्नो आवश्यकताको लागि सुरक्षागत र मिलनीय विकल्प खोज्न अनि अनुसन्धान गर्नु गर्दछ।

६. भन्दा विभिन्न देशहरुसँगको लागि नेपालमा पैसा पठाउन सकिन्छ भन्ने?

पैसा पठाउन निस्तान्त जस्तो जवाफको सबैभन्दा प्रथम प्रश्न भन्ने छ कि भन्दा विभिन्न देशहरुसँगको लागि नेपालमा पैसा पठाउन सकिन्छ भन्ने? जवाफले अझै हाँ भनेर गाउँ छ। अनेक रिमिटेन्स सर्भिसहरु आवश्यक छन् जुन तपाईंले विश्वको कुनै एक देशमा नेपालमा पैसा पठाउन आसान र सुचना पुग्न सकिन्छ।

एउटा भन्दा विश्वास गर्न सक्नुहुने रिमिटेन्स सर्भिस प्रोवाइडर प्रयोग गरेर तपाईंले तपाईंको धनलाइ कुनै क्षणमा पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले प्राप्तकर्ताको विवरण, सम्पूर्ण नाम, ठेगाना, सम्पर्क जानकारी र पठाउनु हुने राशिलाई प्रदान गर्नुपर्छ। तपाईंले तपाईंको पसिन्द सुचनाहरुको प्रयोग गरेर, क्रेडिट कार्ड वा बैंक ट्रान्सफरको रुपमा लागि लेनदेन पूरा गर्न सक्नुहुनेछ।

नेपालमा पैसा पठाउनको अझै सबैभन्दा असरकारी पैसा पठाउन गर्ने छ। तपाईंले पैसा पठाउन गरेको मुद्राको लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी विनिमय दर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईंलाई लेनदेन शुल्कहरूमा बचत गर्न र आफ्नो पैसालाई सबैभन्दा भन्दा बढी सुन्दर क्रिया मुलायम बनाउने सहायता दिने छ।

एउटा रिमिटेन्स सर्भिस प्रयोग गर्ने अझै विशेष रुपमा तपाईंले अत्यधिक गतिमा र सुरक्षामा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको धनलाई कुनै क्षणको बाट प्राप्तकर्तामा प्राप्त हुनेछ, त्यसबारे तपाईंले आफ्नो धन सुरक्षित हातहरूमा छैन्ने सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ।

त्यसले तपाईंले विश्वक same

7. नेपालमा मनी ट्रान्सफर सेवा प्रयोग गर्नका लाभहरु के हुन्छ?

.

नेपाल एउटा उन्नत अर्थव्यवस्था हो र गत केही वर्ष देखि रिमिटेन्स सेवाहरुमा लागि दिने सुरुवात हुन्छ। नेपालमा मनी ट्रान्सफर सेवा प्रयोग गर्नका लाभहरुको किफा छ।

मनी ट्रान्सफर सेवा प्रयोग गर्नका एक ठूलो लाभ त्यसको गति र लागि दिनेको जिम्मेवारी हो। यी सेवाहरुले अन्तर्राष्ट्रीय भुक्तानिहरु द्रष्टि-प्रविष्ट गर्न तपाईंेका लागि सामान्यतया 24-48 घण्टा भित्र गन्तिस्थली खातामा पैसा आयात हुनसक्छ। यसलाई परिवार र व्यापारहरुले विदेशी प्राप्तकर्ताहरुको लागि पैसा भेट्टाउनु पर्छ र दिनेहरुको लागि प्रतीक्षा नगर्नु पर्दैन।

मनी ट्रान्सफर सेवा प्रयोग गर्नका अरु एक लाभ त्यसै पोस्टल मनी ओर्डर व्यवस्थाहरुको लागि आउने विशिष्ट बिचकार र कष्टहरुलाई सुरक्षित गर्ने हो। पैसा प्राप्त भएमा प्राप्तकर्तालाई त्यहाँ सुचाई दिने छ, यसलाई सम्प्रेषक तथा प्राप्तकर्ताको लागि धेरै सुविधाजनक हुन्छ।

मनी ट्रान्सफर सेवा अर्को भुक्तानी व्यवस्थाहरुको लागि सस्तो छ। कुनै छुपेरी शुल्क वा फीस छैन र फीसहरु अन्य व्यवस्थाहरु विवरणहरुसँग सामान्य छ। यसले पैसा बचाउनु, समय बचाउनु र भूल। ऩस्तै घेर्नुपर्दैन।

अझै मनी ट्रान्सफर सेवा यस्तो एउटा सुरक्षित र व्यवस्थापित तरिकाले नेपालमा पैसा भेट्टाउन्छ। सबै ट्रान्सफरहरु एन्क्रिप्ट गरिएको छ र पौष्टिक हुन्छ कि पैसा सुरक्षित र सुरक्षित छ। थपियो, आवास्तविक समस्याहरु समाधान गर्नका लागि त्यहाँ क

८. मेरो नेपालमा धन ट्रान्सफर गर्नको सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो?

तपाईं नेपालमा धन ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ? तकनीकको उन्नतीका विरुद्धमा धन ट्रान्सफर अझ आसान होईन्छ । तपाईंले आफ्नो धन ट्रान्सफरको नियमित अवस्था नै अनुसार नेपालमा सुरक्षित रूपमा पठाउनुहोला त्यसको लागि आफैले आफ्नो त्रुटि र रिस्क अनुसार लागू गर्न सक्नुहुने आन्तरिक सुविधा हुन्छ।

नेपालमा धन ट्रान्सफर गर्न ट्र्याक गर्नको सबैभन्दा राम्रो तरिकाहरु मोबाइल बैंकिङ अ‍ॅपहरूले हुन्छ । अधिकृत बैंकहरुको कार्यक्षम अ‍ॅपहरूले कुनै पनि भ्रमण र ट्रान्सफरहरूको अवस्था आराम रूपमा ट्र्याक गर्न मद्दत गर्ने अ‍ॅप सुविधा प्रदान गर्दछ । यो आफैले आशातीर्थ पैसा कसरी आउछ भनेर आशा गर्न आफ्नो अ‍ॅपले तपाईंको कामको अनुमान समय प्रदान गर्दछ ।

वैकल्पिकरु, कुनै पनि नेपालमा धन ट्रान्सफर गर्ने अ‍ॅनलाइन रिमिट्यान्स कम्पनीहरु प्रदान गर्छन् । यो कम्पनीहरुले तपाईंलाई त्रुटि र रिस्क अनुसार लागू कर्मको अगाडि अनुसार ट्र्याक गर्न नम्बर प्रदान गर्न सक्दछन् । यो मोबाइल बैंकिङ अ‍ॅपले सम्म देखी समय लग्न भन्ने तौल पर्ने हुन्छ, तर भन्नेले यो आफैले नै हल्का सुरक्षित र वास्तविक गर्ने छ ।

धेरै जानकारीको लागि आवश्यक छ कि, धन ट्रान्सफर अनुस्स्थापनहरूमा अनौपचारिक शुल्क जोडिएको छ। तपाईंले विविध विकल्पोको अवस्था अवलोकन गर्नुहोस् र शुल्कको तुलना गर्नुहोस् अर्को तपाईंले अनुमोदन गर्न आशा गर्नु पर्छ । तर, रिमिट्यान्स सेवाक

 

 

About Panda Remit

Panda Remit is committed to providing global users with more convenient, safe, reliable, and affordable online cross-border remittance services。
International remittance services from more than 30 countries/regions around the world are now available: including Japan, Hong Kong, Europe, the United States, Australia, and other markets, and are recognized and trusted by millions of users around the world.
Visit Panda Remit Official Website or Download PandaRemit App, to learn more about remittance info.

声明
更多