<a href="http://www.hitsteps.com/"><img src="//log.hitsteps.com/track.php?mode=img&amp;code=8f721af964334fa3416f2451caa98804" alt="web stats" width="1" height="1">website tracking software

首页 -  了解我们 -  媒体报道 -  Pagpapakialam sa Lakas ng Remittances: Pag-unawa sa Epekto at Pagpapahalaga sa Kanilang Halaga

Pagpapakialam sa Lakas ng Remittances: Pag-unawa sa Epekto at Pagpapahalaga sa Kanilang Halaga

"

Mayroon bang mga organisasyon o programa na naglalayong magtaguyod ng responsableng pamamaraan ng pagpapadala ng pera?

Sa mundong pina-globalize ngayon, ang pagpapadala ng pera ay naging mahalagang bahagi ng ekonomiya, lalo na sa mga bansa na nasa pag-unlad. Gayunpaman, sa pagtaas ng halaga ng padadalhan, ang isyu ng responsableng pamamaraan sa pagpapadala ng pera ay nakakuha ng malaking atensyon. Upang sagutin ang isyung ito, maraming organisasyon at programa ang itinatag upang magtulak ng responsableng pamamaraan sa pagpapadala ng pera. Layunin ng mga pagsisikap na ito na masigurado na ang mga pondong padadalhan ay maipapasa sa tamang mga tao nang ligtas at epektibo, na nakakatulong hindi lamang sa mga indibidwal kundi sa kabuuan ng ekonomiya rin.

Ang International Fund for Agricultural Development (IFAD) ay isa sa mga organisasyong ito na naglalayong magpromote ng responsableng pamamaraan sa pagpapadala ng pera. Naka-focus ito sa paggamit ng potensyal ng remittance upang mapabuti ang kabuhayan ng mga komunidad sa rural, lalo na sa mga bansang nasa pag-unlad. Malapit na nakikipagtulungan ang IFAD sa mga gobyerno, institusyong pinansyal, at mga naglilingkod sa pagpapadala ng pera upang lumikha ng magandang kapaligiran para sa responsableng transaksyon sa pagpapadala. Pinopondohan rin nito ang mga programa na nagtataguyod ng abot-kayang at ligtas na serbisyo sa pagpapadala para sa mga manggagawa.

Isa pang makabuluhang programa ay ang Responsible Remittance Partnership (RRP), isang proyektong pinagsama ng United Nations Capital Development Fund (UNCDF) at Better than Cash Alliance. Nagtutulak ang RRP ng pagkakaisa ng mahahalagang stakeholders, kasama ang mga gobyerno, pribadong sektor, at mga organisasyong pang-sibilyan, upang magpromote ng responsableng pamamaraan sa pagpapadala ng pera. Ang programa ay naglalayon na bawasan ang bayad sa pagpapadala, mapagbuti ang transparency at seguridad ng transaksyon, at magtulak ng pagkakaroon ng access sa sistema ng pananalapi para sa mga tumatanggap ng remittance.

Ang World Bank, sa pamamagitan ng Global Remittances Working Group (GRWG), ay may mahalagang papel din sa pagpapromote ng responsableng pamamaraan sa pagpapadala ng pera. Pinagsasama ng grupong ito ang mga tagapagtaguyod ng patakaran, regulasyon, at iba pang stakeholders upang talakayin ang mga bagong isyu patungkol sa remittance at mag-develop ng mga best practice. Ang mga pagsisikap ng GRWG ay nagresulta sa pagbuo ng mga patakaran at regulasyon na nagpo-protekta sa mga mamimili at sumusuporta sa responsableng pamamaraan sa pagpapadala ng pera.

Sa maigsing salita, ang patuloy na pag-aalala sa responsableng pamamaraan sa pagpapadala ng pera ay humantong sa pagkakatatag ng iba't-ibang organisasyon at programa na nagtatrabaho upang magpromote ng etikal at transparent na transaksyon sa pagpapadala ng pera. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga pagsisikap na ito sa pagpapatiyak na ang remittance funds ay ginagamit nang epektibo at nakatutulong sa ekonomikong pag-unlad ng mga tumatanggap na bansa. Kailangan na ang mga naglilingkod sa pagpapadala ng pera at gobyerno ay makipagtulungan sa mga organisasyon at programa na ito upang lumikha ng mas responsableng at sustainable na sistema ng remittance."

'

Paano nakakaapekto ang mga remittance sa antas ng kahirapan sa mga bansang tumatanggap nito?

Ang mga remittance, o pera na ipinapadala ng mga migrante sa kanilang mga bansa ng pinanggalingan, ay kilala bilang isang pangunahing kontribyutor sa pagbawas ng kahirapan sa mga tumatanggap na bansa. Ayon sa World Bank, umabot sa record na halagang $689 bilyon ang mga remittance noong 2018, kung saan ang mga bansang nasa pag-unlad ang nakatanggap ng malaking bahagi nito. Kaya, paano nakakaapekto ang mga internasyonal na money transfer na ito sa antas ng kahirapan sa mga tumatanggap na bansa?

Una at pinakamahalaga, nagbibigay ng patuloy na kita ang mga remittance sa mga pamilya sa mga umuunlad na bansa. Ang kita na ito ay maaaring gamitin para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, at edukasyon, na nagpapabuti sa kabuuang pamumuhay ng mga tumatanggap. Sa maraming kaso, nagiging pananggalang din ang mga remittance sa panahon ng mga krisis sa ekonomiya o sakuna, na tumutulong sa mga pamilya na harapin ang di-inaasahang mga pasanin sa pinansya.

Dagdag pa, karaniwan nang ginagamit ang mga remittance para sa produktibong mga pamumuhunan tulad ng pagbubukas ng maliit na negosyo o pagbili ng lupa. Ito ay nakakapaglikha ng mga oportunidad sa trabaho at nagpapalakas sa pag-unlad ng ekonomiya, na sa huli ay nakababawas ng antas ng kahirapan. Ayon sa isang pag-aaral ng International Fund for Agricultural Development (IFAD), sa ilang bansa, umaabot hanggang 60% ng kita ng sambahayan ang galing sa mga remittance, na nagpapakita ng kanilang napakahalagang papel sa pagbawas ng kahirapan.

Bukod dito, maaaring magkaroon din ng positibong epekto ang mga remittance sa lokal na komunidad, dahil madalas na nagpapadala ng pera ang mga migranteng manggagawa upang suportahan ang kanilang mga probinsya. Ito ay maaring magdulot ng mga pagpapabuti sa imprastraktura, kalusugan, at edukasyon, na nakikinabang hindi lamang ang pamilyang tumatanggap kundi pati na rin ang mas malawak na komunidad.

Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lamang sa pamamagitan ng mga remittance magkakaroon ng solusyon sa isyu ng kahirapan sa mga tumatanggap na bansa. Ang pangmatagalang mga pagsisikap sa pandaigdigang pag-unlad, tulad ng pag-invest sa edukasyon at paglikha ng trabaho, ay mahalaga rin para sa pangmatagalang pagbawas ng kahirapan. Gayunpaman, patuloy pa rin na naglalaro ang mga remittance ng napakahalagang papel sa suporta sa mga pamilya at komunidad, nagbibigay ng malaking epekto sa antas ng kahirapan sa mga umuunlad na bansa.

.

Mayroon bang mga hamon sa pagpapadala at pagtanggap ng remittances?

Ang remittances, o kilala rin bilang money transfers, ay naglalaro ng napakahalagang papel sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa World Bank, may mahigit na 700 milyong tao sa buong mundo ang umaasa sa mga remittances mula sa kanilang pamilyang nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa. Bagaman mas naging madali ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng remittances sa nagdaang mga taon dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, mayroon pa ring mga hamon na nakakaapekto sa kaniyang kahusayan.

Isa sa pangunahing hamon na hinaharap ng mga nagpapadala at tumatanggap ng remittances ay ang mataas na gastos na kaakibat sa mga transaksyon na ito. Maraming bangko at mga serbisyo sa pagpapadala ng pera ang tumatawag ng nakakapagtaas ng singil para sa mga internasyonal na transaksyon, kaya't nahihirapan ang mga pamilyang may mababang kita na makapag-access sa kanilang kinakailangang pondo. Sa ilang sitwasyon, maaring umabot ang mga bayad na ito hanggang sa 10% ng kabuuang halaga na ipinapadala, na lubhang nakakabawas sa halaga ng remittance.

Isa pang hamon ay ang tagal na kinakailangan para maiparating ang pondo sa kaniyang dapat na tanggapang tao. Ang tradisyonal na paraan ng pagpapadala ng remittances, tulad ng bank transfer, ay maaaring tumagal ng ilang araw bago matapos, na nagreresulta sa delay at nagdudulot ng pinansiyal na problema sa tumatanggap. Ito ay mas lalong nakakaproblema sa panahon ng mga emergency kung saan kailangan ang agarang access sa pondo.

Ang kakulangan sa pakikilahok sa sistema ng pampinansyal ay isa rin sa pangunahing hadlang para sa mga umaasa sa remittances. Maraming tumatanggap ng remittances ay hindi may access sa tradisyonal na serbisyo ng bangko, na ginagawa nitong mahirap para sa kanila na tumanggap ng pera sa pamamagitan ng mga pormal na paraan. Samakatuwid, napipilitan silang lumapit sa di-pormal na mga paraan ng pagtanggap ng remittances, na maaring mapanganib at hindi gaanong ligtas.

Ang pulitikal at ekonomikong instability sa ilang bansa ay maaari rin maging isang hamon sa magandang daloy ng remittances. Sa panahon ng krisis, maaaring mahirapan ang mga tumatanggap na ma-access ang kanilang pondo dahil sa mga pagkakagambala sa sistema ng bangko o mga paghihigpit sa palitan ng pananalapi. Ito ay maaaring mag-iwan ng mga pamilya na walang mahalagang pinansiyal na suporta, na lalong nagpapalala sa epekto ng krisis.

Sa pagtatapos, bagaman ang remittances ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa maraming tao, mayroon pa ring mga balakid na dapat tugunan upang matiyak ang kaniyang kahusayan at pagiging accessible. Pagbaba ng mga mataas na bayarin sa transaksyon, pagpapabilis sa pagpapadala, pagpapapromote ng pakikilahok sa sistema ng pampinansyal, at pag-address sa pulitikal at ekonomikong instability ay mahahalagang hakbang sa pagtugon sa mga hamong ito at masiguradong maayos na daloy ng remittances sa buong mundo.

form:

Ano ang mga estratehiya para sa pagpapataas ng halaga ng remittances?

Ang remittances ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa maraming indibidwal at pamilya sa buong mundo. Ito ay perang ipinapadala ng mga migranteng manggagawang nasa ibang bansa papunta sa kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang pinanggalingang bansa, at naglalaro ito ng kritikal na papel sa pagsuporta sa ekonomikong katatagan ng mga bansang nasa pag-unlad. Upang makamit ang pinakamahusay na benepisyo mula sa remittances, mahalagang magpatupad ng mga epektibong estratehiya na magpapataas ng kanilang halaga. Narito ang ilan sa mga pangunahing pamamaraan na maaaring gamitin ng mga negosyong nagpapadala ng remittances upang maabot ang layuning ito:

1. Mag-alok ng kompetitibong palitan ng salapi at mababang bayad sa pagpapadala

Upang maakit ang mas maraming mga kostumer, dapat mag-alok ang mga kompanyang nagpapadala ng remittances ng kompetitibong palitan ng salapi at mas mababang bayad sa pagpapadala kumpara sa kanilang mga katunggali. Hindi lamang tutulong ito sa mga kostumer na maka-save ng pera kundi magpapadala rin sa kanila na magpadala ng mas malaking halaga ng salapi sa pamamagitan ng iyong mga serbisyo.

2. Magbigay ng mga maaasahang at ligtas na opsyon para sa pagpapadala

Dahil sa pagtaas ng teknolohiya, inaasahan ng mga kostumer ang mga maaasahang at ligtas na opsyon para sa pagpapadala at pagtanggap ng remittances. Ang pagbibigay ng online at mobile na serbisyo sa pagpapadala ng pera ay makatutulong sa pagpapadali at pagpapadali ng iyong negosyo. Bukod dito, ang pagpapatupad ng matitibay na security measures ay magpapataas ng tiwala at pagtitiwalaan ng mga kostumer mo.

3. Makipagtulungan sa lokal na mga negosyo at institusyon

Ang pakikipagtulungan sa lokal na mga negosyo at institusyon sa bansang tatanggap ng pera ay makatutulong upang bawasan ang gastos sa pagpapadala at mapabuti ang sakop sa mga liblib na lugar. Halimbawa, ang pakikipag-partner sa mga lokal na bangko o post office ay magbibigay ng network ng mga pisikal na lokasyon kung saan maaaring tumanggap ang mga tatanggap ng kanilang remittances.

4. Palawigin ang iyong mga serbisyo sa labas ng tradisyonal na remittances

Maaaring isaalang-alang ng mga negosyo sa remittances ang pagpapalawig ng kanilang mga serbisyo sa labas ng tradisyonal na pagpapadala ng pera. Maaari itong maginclude ng pagbibigay ng mga opsyon sa microfinance, investment opportunities, o kaya educational programs para sa mga tatanggap upang mapabuti ang kanilang kaalaman sa financial literacy.

5. Gumamit ng teknolohiya at data analytics

Ang paggamit ng teknolohiya at data analytics ay makatutulong sa mga kompanya ng remittances na mas maunawaan ang pag-uugali at mga gusot ng mga kostumer. Makakatulong ito upang magbigay ng personalized na serbisyo at targeted marketing strategies, na magiging sanhi ng mas malaking kasiyahan at retention ng mga kostumer.

Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga estratehiyang ito, hindi lamang mapapataas ng mga negosyo sa remittances ang halaga ng kanilang mga serbisyo kundi magkakaroon din ng positibong epekto sa buhay ng kanilang mga kostumer. Ang pagpapadali, pagpapalawak, at pagsiguro ng seguridad ng mga remittances ay hindi lamang magbubunga ng benepisyo sa indibidwal na pamilya kundi magiging kontribusyon din sa ekonomikong pag-unlad ng mga bansang nasa pag-unlad.

Kayang gamitin ang mga remittance sa mga layuning pang-investment?

Ang mga remittance, na tumutukoy sa pera na ipinapadala ng mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa pabalik sa kanilang sariling bansa, ay naging popular bilang isang paraan upang suportahan ang pamilya at mga mahal sa buhay. Gayunpaman, maraming tao ang nagtatanong kung pwede bang gamitin ang mga remittance na ito para sa mga layuning pang-investment. Ang sagot ay oo, tiyak na pwede.

Una sa lahat, ang mga remittance ay maaaring gamitin upang mamuhunan sa mga maliliit na negosyo sa sariling bansa. Ang mga pondo na ito ay makatutulong sa pagbibigay ng puhunan o pagpapalawak ng isang umiiral na negosyo, na nagbibigay ng oportunidad para sa paglago at pag-unlad. Hindi lamang ito nakakatulong sa indibidwal na tumatanggap ng remittance, kundi pati na rin sa lokal na komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming pagkakataon sa trabaho at pagsisimula ng ekonomiya.

Pwede ring gamitin ang mga remittance upang mamuhunan sa edukasyon. Maraming pamilya sa mga developing na bansa ang nahihirapan sa pagbayad ng gastusin sa edukasyon para sa kanilang mga anak. Sa tulong ng mga remittance, maaaring mag-invest ang mga magulang sa kinabukasan ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbabayad ng matrikula, libro, at iba pang pangangailangan sa edukasyon. Ang pagpapalago ng edukasyon na ito ay maaaring magdulot ng mas magandang oportunidad sa trabaho at mas mataas na kita para sa susunod na henerasyon.

Isa pang paraan upang magamit ang mga remittance para sa layuning pang-investment ay sa pagbili ng ari-arian. Ang pagbili ng bahay o lupa sa sariling bansa ay isang pangmatagalang investment na nagbibigay ng seguridad at kasiguraduhan para sa pamilya. Maaari rin itong maging dahilan ng dagdag na kita kung ito ay upahan o magamit para sa agribusiness.

Huli, pwede ring magamit ang mga remittance upang mamuhunan sa mga stocks, bonds, o iba pang financial instruments. Ito ay makakatulong sa pagdagdag ng maga sakong savings at pagkakaroon ng dagdag na kita. Sa pagtaas ng digital banking at online investment platforms, naging mas madali para sa mga indibidwal na gamitin ang kanilang remittance para sa mga investment sa sariling bansa.

Bilang konklusyon, ang mga remittance ay hindi lamang limitado sa pagbibigay ng pangangailangan ng mga pamilya sa sariling bansa. Maaari rin itong gamiting para sa mga layuning pang-investment, na may pangmatagalang benepisyo tanto sa indibidwal at sa lipunan. Mahalaga para sa mga negosyong nagpapatakbo ng mga remittance na ipaalam sa kanilang mga kostumer ang mga pagpipilian na ito, dahil ito ay makakapag-sulong sa kanila na gamitin ng maayos ang kanilang pera at makatulong sa paglago ng ekonomiya ng kanilang sariling bansa. "

Paano sinusubaybayan at binabantayan ang mga padalang salapi?

Ang pagsusubaybay at pagbabantay sa mga padalang salapi ay isang mahalagang aspeto ng negosyo ng padala. Ang mga padala ay tumutukoy sa paglilipat ng pera ng mga indibidwal na nagtatrabaho sa ibang bansa patungo sa kanilang pamilya at mga kaibigan sa kanilang sariling bansa. Ito ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa maraming mga developing na bansa, na may tinatayang $689 bilyon na napadala sa buong mundo noong 2018 lamang.

Upang masubaybayan at bantayan ang mga padalang salapi, iba't-ibang paraan at teknolohiya ang ginagamit. Ang isa sa pangkaraniwang paraan ay sa pamamagitan ng electronic transfers sa pamamagitan ng mga bangko at iba pang institusyon ng pananalapi. Mayroon silang mga sistema na nakatakda upang mairekord at masubaybayan ang lahat ng papasok at palabas na transaksyon ng padala.

Isa pang paraan ng pagsubaybay sa mga padalang salapi ay sa pamamagitan ng mga serbisyong pang-transfer ng pera tulad ng Western Union at MoneyGram. Pinapahintulutan ng mga serbisyong ito ang mga indibidwal na magpadala at tumanggap ng pera mula sa iba't-ibang lokasyon sa buong mundo, at nagbibigay din sila ng mga serbisyo sa pagsubaybay para sa nagpapadala at tumatanggap.

Bukod dito, maraming bansa ang mayroong mga regulatory body na nagpapatupad sa mga transaksyon ng padala. Kinakailangan ng mga ahensiya na ito na maganap ng mga serbisyong pang-padala na pananatiling mag-record ng lahat ng mga transaksyon, kasama na ang halagang ipinadala, impormasyon ng nagpadala, at impormasyon ng tumanggap. Ito ay nakakatulong sa pagsubaybay sa daloy ng padalang salapi at sa pagsisigurado na sumusunod ito sa lahat ng batas at regulasyon.

Malaki rin ang naging papel ng teknolohiya sa pagsubaybay at pagbabantay sa mga padalang salapi. Maraming mobile money transfer apps at platforms ang na-develop, na nagpapadali sa mga indibidwal na magpadala at tumanggap ng pera. Mayroon ding mga feature ang mga app at platform na ito na nagpapahintulot sa mga gumagamit na masubaybayan ang kanilang mga transaksyon nang real-time.

Sa huli, ang mga padalang salapi ay malapit na sinusubaybayan at binabantayan upang tiyaking legal at naaayon sa tamang pamamahagi. Sa patuloy na paggamit ng teknolohiya at mas striktong regulasyon, patuloy na umuunlad ang negosyong pang-padala at nagbibigay ng mahalagang pinagkukunan ng kita para sa milyun-milyong tao sa buong mundo.

" '

Mayroon ba anumang epekto ang mga padala sa edukasyon at kalusugan sa bansang tumatanggap?

Ayon sa World Bank, umabot sa record high na $529 bilyon ang mga padala sa mga developing na bansa noong 2018. Ang karamihan ng mga pondo na ito ay pinapadala upang suportahan ang mga pamilya at mahal sa buhay sa Pilipinas, pero mayroon ba silang anumang epekto sa sektor ng edukasyon at kalusugan sa mga bansang tumatanggap?

Ang maikling sagot ay oo. Maaaring magkaroon ng malaking epekto ang mga padala sa edukasyon at kalusugan sa mga developing na bansa.

Madalas na nasa unahan ang edukasyon sa listahan ng mga pamilyang tumatanggap ng padala. Dahil sa dagdag na pinansyal na suporta, mas maraming mga pamilya ang makapagpapadala ng kanilang mga anak sa paaralan, makabili ng mga gamit sa eskwela, at makapagbayad ng mga bayarin na dati ay hindi nila kayang gawin. Ito ay nagpapataas hindi lamang ng bilang ng mga mag-aaral kundi nagpapakita rin ng pag-invest ng mga pamilya sa edukasyon ng kanilang mga anak para sa isang mas magandang kinabukasan.

Sa sektor ng kalusugan, ang mga padala ay maaaring magamit upang pondohan ang mga gastusin sa medikal para sa mga taong hindi nakakakuha ng tamang serbisyo sa kalusugan. Sa ilang kaso, ginagamit ang mga padala para sa pagbabayad ng health insurance o pagpapatuloy ng mga pagpapagamot na hindi kayang bayaran ng iba. Ito ay nakatutulong sa kabuuang kalusugan at kagalingan ng mga indibidwal sa mga bansang tumatanggap.

Bukod dito, maaari rin magkaroon ng ripple effect ang mga padala sa lokal na ekonomiya, na nagdudulot ng mga pagpapabuti sa imprastraktura at serbisyo. Ito ay hindi direktang nakakatulong sa sektor ng edukasyon at kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas magandang mga pasilidad at serbisyo sa mga paaralan at ospital.

Sa kabuuan, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga padala sa pag-unlad ng sektor ng edukasyon at kalusugan sa mga bansang tumatanggap. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na hindi dapat ituring ang mga padala bilang pangmatagalan na solusyon sa sektor na ito. Dapat pa rin maglaan ng mga sustainable na pamumuhunan at patakaran upang tiyakin ang patuloy na pag-unlad at pagpapabuti.

Bilang isang negosyo ng padala, nauunawaan namin ang epekto ng aming serbisyo sa mga komunidad at bansa kung saan nagpapadala ang aming mga customer. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagpapakadalubhasa sa pagbibigay ng mabilis, ligtas, at abot-kayang mga serbisyo ng padala upang makatulong sa mga pamilya na suportahan ang isa't isa at mag-contribute sa pag-unlad ng kanilang bansang pinanggalingan.

Mayroon bang mga pandaigdigang trend o pattern sa mga remittance na namamalagi?

Ang mga remittance, o ang perang ipinapadala ng mga migrante sa kanilang bansa ng pinagmulan, ay patuloy na tumataas sa loob ng mga taon. Sa katunayan, ayon sa World Bank, umabot sa record high na $689 bilyon ang halaga ng global na remittance noong 2018.

Ang pagtaas na ito ay maaring maipaliwanag ng ilang mga kadahilanan, tulad ng globalisasyon, pag-unlad ng teknolohiya, at paglago ng bilang ng mga internasyonal na migrante. Ang pagtaas ng remittance ay nagmumula rin sa pangangailangan ng mga pamilya na suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang bansa ng pinanggalingan, lalo na sa mga developing na bansa kung saan may kakulangan sa trabaho at ekonomikong katatagan.

Isa sa mga nakikitang trend sa mga remittance na namamalagi ay ang paglamdom ng ilang mga bansa bilang mga nangungunang tatanggap. Ang India, China, Mexico, at Pilipinas ay patuloy na nakakakuha ng pinakamaraming remittance, kung saan nagtala ang India ng $79 bilyon noong 2018. Ang mga bansang ito ay may mataas na bilang ng mga migrante na nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya mas madali para sa kanila na makatanggap ng remittance.

Isa pa sa nakikitang trend ay ang pagtaas ng digital na mga remittance, na nagbibigay-daan para sa mas mabilis at mas convenient na paglilipat ng pera. Sa tulong ng pag-unlad ng mobile banking at iba pang digital na platform ng pagbabayad, mas naging epektibo ang pagpapadala at pagtanggap ng pera, na nagbawas ng pangangailangan para sa pisikal na transaksyon gamit ang tunay na pera.

Ang global na pag-alon ng mga remittance ay may malaking papel din sa kabuuang ekonomiya ng mga developing na bansa. Halimbawa, sa Nepal, ang mga remittance ay tumatayo ng mahigit isang kapat ng kanilang GDP, nagpapatunay ng mahalagang epekto nito sa pagbaba ng kahirapan at paglago ng ekonomiya.

Sa buod, ang mga remittance ay patuloy na tumataas at naglalaro ng mahalagang papel sa pagkakonekta ng mga migranteng manggagawa sa kanilang mga pamilya at sa pag-suporta sa ekonomiya ng mga developing na bansa. Sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng teknolohiya at globalisasyon, inaasahang mananatiling isang mahalagang pandaigdigang trend ang mga remittance sa hinaharap.

 

 

About Panda Remit

Panda Remit is committed to providing global users with more convenient, safe, reliable, and affordable online cross-border remittance services。
International remittance services from more than 30 countries/regions around the world are now available: including Japan, Hong Kong, Europe, the United States, Australia, and other markets, and are recognized and trusted by millions of users around the world.
Visit Panda Remit Official Website or Download PandaRemit App, to learn more about remittance info.

声明
更多