<a href="http://www.hitsteps.com/"><img src="//log.hitsteps.com/track.php?mode=img&amp;code=8f721af964334fa3416f2451caa98804" alt="web stats" width="1" height="1">website tracking software

首页 -  了解我们 -  媒体报道 -  2月20日汇率播报

2月20日汇率播报

 

1澳元兑换4.7384人民 币

 

100日元兑换5.1255人民币

 

1港元兑换0.8824人民币

 

1新加坡元兑换5.1639人民币

 

1纽币兑换6.8392人民币

 

1欧元兑换7.3698人民币

 

1英镑兑换8.3002人民币

更多